Επιστροφές προϊόντων

Αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν σας ικανοποίησε ή διαπιστώσατε κάποιο ελλάτωμα μπορείτε να κάνετε αλλαγή μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν.

Τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα. Τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Σε περίπτωση αλλαγής για δικούς σας λόγους όπως για παράδειγμα αλλαγή μεγέθους τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν εσάς. Σε περίπτωση ελλατώματος ή δικού μας λάθους τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν το BabyMou.